Een stukje geschiedenis

Het project de Bronzezeithof Uelsen – een succes verhaal!

De gouden beker van Spöllberg. Hij stamt uit de bronstijd en is mogelijk de beroemdste archeologische vondst uit de provincie Bentheim...

Het project Bronzezeithof Uelsen – een succesverhaal

Sinds de vondst van de gouden beker van de Spöllberg in Gölenkamp in 1840 is het duidelijk dat het gebied rond Uelsen van prehistorisch belang was. Geen enkele andere gemeente in de wijde omgeving heeft zoveel grafheuvels uit de bronstijd als Uelsen en omgeving. Sommige van deze grafheuvels zijn echter ten prooi gevallen aan de uitbreiding van de stad en de bouw van nieuwe nederzettingen (Iland, Lasebrook, Steenebarg) aan het eind van de jaren 1960.

De kaart van de provincie Bentheim laat zien dat het gebied rond Uelsen (in het noordwesten van de provincie) bijzonder rijk is aan vindplaatsen uit de bronstijd.

Een van de grafheuvels op de Spöllberg. Er zijn in de omgeving van Uelsen verschillende bijzonder mooie groepen grafheuvels, die op prominente hoogten werden opgeworpen: naast het grafheuvelveld op de Spöllberg bijvoorbeeld de Negenbarge in Gölenkamp, de Negenbarge in Hilten en de Söven Pölle in Getelo.

Het idee van de Bronzezeithof is direct gekoppeld aan archeologische vondsten op de Riedberg in 2003. Een buurtbewoner vond aardewerkscherven in het geplande ontwikkelingsgebied Uelsen-Ost. Hij merkte ook opvallende donkere vlekken op in de roodgele grond. Wetenschappers van de archeologische dienst van het district Weser-Ems werden ter plaatse geroepen en ontdekten een uitgestrekte grafheuvel die - net als de gouden beker - gedateerd kan worden in de bronstijd.

Plattegrond van de begraafplaats op de Riedberg in Uelsen.


Een gebied van bijna 6500 m2 werd onderzocht in drie campagnes van 2003 tot 2005. Onder leiding van Dr. Jörg Eckert en Michael Wesemann van de Niedersächsische Staatsdienst voor Monumentenzorg in Oldenburg hebben de archeologen meer dan 200 urnen- en crematiegraven opgegraven en gedocumenteerd. De ronde of U-vormige omheinde graven zijn te herkennen in het opgravingsplan. Ze kunnen worden gedateerd rond 1100-600 v.Chr.

 

 

Hijken (Prov. Drente, NL), Huis 4. Graafplan.

 

(Kopie 9)

...en grafische reconstructie van de bouwtekening. In afwijking van deze eerste versie hebben we later afgezien van de dubbele muurstijlen van de oorspronkelijke plattegrond van Hijken Huis 4, die worden aangeduid als steunen voor een muur van horizontale planken. In Uelsen zou het huis worden gebouwd met eenvoudige muurstijlen met daartussen muren van latten en leem.


Eerst moesten echter de politieke en financiële voorwaarden worden geschapen: Burgemeester Wever overtuigde eerst zijn collega-raadsleden. Ook kreeg hij subsidie van de Euregio in Gronau voor het project 'Bronstijdboerderij'. Niet in de laatste plaats werd ervan uitgegaan dat dit project het grensoverschrijdende toerisme nieuw leven zou inblazen. De Nederlandse Ribo Foundation werd als opdrachtgever binnengehaald. Architect Horst Jäkel uit Nordhorn nam de bouwleiding op zich. Hij had bijvoorbeeld ook de uitkijktorens op de Isterberg en op de Lönsberg in Hesingen ontworpen.

De kernsteiger en het dakgebinte werden gebouwd door timmerlieden van de Quedlinburgse Werkplaatsen voor Monumentenzorg, die 40-50 jaar oude eikenstammen gebruikten. De palen werden eerst in het vuur verkoold om ze tegen rotten te beschermen. De palenparen van het 20 meter lange huis zijn met grind vastgeklemd in de 1 meter diepe gaten in de grond - er is dus geen echte fundering. Moderne bouwmaterialen werden grotendeels vermeden bij de bouw van het huis. In plaats van spijkers werd het dakspant voornamelijk gestabiliseerd met touwen en houten spijkers, waarbij stalen bouten alleen werden gebruikt op enkele bijzonder belaste plekken - het is tenslotte de bedoeling dat het huis vele tientallen jaren blijft staan...

Plaatsing van de palen met de jukken in de voorbereide paalgaten. Maart 2005

Leerlingen konden deelnemen aan de bouw van het huis. Vooral het bepleisteren van de muren met klei was favoriet...

De zijmuren bestaan uit rieten muren met leemstuc. De lattenwanden zijn gemaakt van wilgenstaven van de firma de Jong uit Hengelo. Het pleisterwerk, een mengsel van klei, zand en hennepvezels, werd aangebracht met de hulp van leerlingen van de middelbare school in Uelsen. De vloer van het huis is ook gemaakt van klei, die professioneel is aangestampt door de firma Oldekamp uit Emlichheim.

Het dakgebinte is bijna klaar - alleen de daklatten ontbreken nog, dan kunnen de rietdekkers komen.

Het dakgebinte bestaat uit eiken dakbalken waaraan de elzen daklatten zijn bevestigd. De dakbekleding werd gemaakt door het bedrijf Rolf Eggersglüß Reet & Lehm uit Dahlenburg bij Lüneburg met materiaal uit Mazurië in Polen - hiervoor werden ongeveer 1400 bundels gebruikt. Dit resulteerde in een daklaag van ongeveer 30 - 40 centimeter dik. Aangenomen wordt dat dit dak ongeveer 40 jaar meegaat.

De voltooiing van de Bronstijdwoning nam slechts ongeveer 3 maanden in beslag. Op 10 juni 2005 werd het huis overgedragen aan de VVV en de gemeente Uelsen en kort daarna werd de Bronstijdwoning met een tweedaags programma aan het publiek gepresenteerd. Leden van de VVV en het Archeologisch Netwerk Archeologie e.V. uit Ganderkesee bij Oldenburg (www.archae.net) gaven inzicht in het dagelijks leven in de bronstijd.

Het lijkt erop dat u Microsoft Internet Explorer gebruikt als uw webbrowser om toegang te krijgen tot onze site.

Om praktische en veiligheidsredenen raden we u aan een actuele webbrowser te gebruiken, zoals Firefox, Chrome, Safari, Opera of Edge. Internet Explorer geeft niet altijd de volledige inhoud van onze website weer en biedt niet alle benodigde functies.